Sunday, March 4, 2007

PRODUK & REKAAN GRAFIK

Poster Kempen Sihat Cergas Ceria 2005. Ilustrasi Oleh Kartunis Kojang, Grafik Oleh Liepan. Rekaan Untuk Keramat Technologies Untuk Dibekalkan Kepada Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Rekaan Grafik Beg Kertas Untuk Bahagian Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit. JKA/ MOH.

Rekaan Bagi Layout Pemasangan Bunting Gergasi Di Ibupejabat Kementerian Kesihatan Di Putrajaya. Rekaan bagipihak Keramat Consulting.

Layout Dalam Pakej Yang Sama Untuk Menceriakan Kawasan Kakilima Bangunan Kesihatan.

Rekaan Poster Utuk Persidangan Kursus Aktiviti Fisikal dan Kesihatan Awam Antarabangsa Kuala Lumpur 2006. WHO/MOH. -bagipihak Keramat Consulting.

Poster Menyambut Kedatangan Pengunjung, Pelawat Dan Pelanggan Jabatan Kesihatan WP Putrajaya.

Rekaan Grafik Label Botol Air Mineral Sihat Cergas Ceria.
Penyambut Tetamu Di Pejabat Unit Farmasi Klinik Kesihatan Putrajaya
Rekaan Corak Untuk T-Shirt Kesihatan.